ข่าวสารงานบุญ
น้อมกราบถวายความอาลัยพระมหาสังฆราชาแห่งสยาม
[25 ตุลาคม 2556 15:56 น.]จำนวนผู้เข้าชม 2926 คนกราบอาลัยใจสยามนามพุทธะ     พระทรงเป็นเลิศอริยะราชาสงฆ์
สั