ข่าวสารงานบุญ
ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัด โรงเรียน วัดนาตุ้ม เมืองลอง จังหวัดแพร่ วันที่ 16-18 ตค 2560
[20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]จำนวนผู้เข้าชม 483 คน
ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี
จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดนาตุ้ม

ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
วันที่ 16-18 ตุลาคม 2560


มีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันพระ เพื่อถักทอผ้าสายบุญจุลกฐิน
และร่วมวางรากฐาน เครื่องพระรัตนตรัยบูชา พระเจติยะรัตนะวัชระมณี
ธาตุบูชา (พระธาตุเววาทะภาษีต์สะหรี๋เวียงเชียงชื่น)
"ขออายุวรรณะสุขะพละ สวัสดีสิริมงคล จงมีแด่ทุกท่าน
เจริญอริยะทรัพย์ โภคทรัพย์ ได้พัฒนาทานศีลภาวนา กุศลบารมี ตราบพระนิพพานเทอญ"
กำหนดการงานบุญมหาทานบารมี จุลกฐินพระรัตนตรัยบูชา
วัดนาตุ้ม ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 วันดา และ วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560

เวลา 05.00น. บวงสรวงเทวดา สาวพรหมจรรย์เก็บฝ้าย ฟ้อนบวงสรวงบูชา
เวลา 06.00น. ไหว้พระรับศีล พระสงฆ์สวดเบิกวัดนาตุ้ม (พระ 5 รูป) สวดตั๋น(พระ 9 รูป) เริ่มปั่นฝ้ายทอผ้ากฐิน
เวลา 09.00น. สวดตั๋น เทศนา พุทธาภิเษก
เวลา 11.00น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร
เวลา 13.00น. สวดเบิกวัดศรีดอนคำ สวดตั๋น เทศนา มหาวิบาก
เวลา 17.00น. สวดเบิกวัดโพธิ์บ้านปิน สวดตั๋น เทศนา ทิพยมนต์
เวลา 21.00น. สวดตั๋น เทศนา นิพพานสูตร
เวลา 23.00น. สวดตั๋น เทศนา อานิสงค์กฐิน (จุลกฐิน) ปาระมีปันจั๊น คาถาพัน

*** มีโรงทานตลอดวัน ***

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560

เวลา 00.01น. ปั่นฝ้าย ย้อมทอผ้า
เวลา 04.00น. กวนข้าวทิพย์มธุปายาส
เวลา 05.00น. เก็บผ้าจุลกฐินใส่ที่บูชาหน้าพระเจ้า พร้อมปัจจัยไทยทาน สังฆทาน และบริวาร
เวลา 06.00น. สวดเบิกวัดห้วยหม้ายบ้านลู เทศนาธรรมจักร
เวลา 09.00น. พระสงฆ์สวดตั๋น ถวายทานบารมีจุลกฐิน และร่วมวางฤกษ์มงคล
เครื่องบูชาพระรัตนตรัยในการสร้างพระเจติยะรัตนะวัชระมณีธาตุบูชา (พระธาตุเววาทะภาษีต์ สะหรี๋เวียงเชียงชื่น)
เป็นพระรัตนตรัยบูชา อุทิศแด่สรรพชีวิตทั้งปวง
เวลา 11.00น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ญาติโยมกรวดน้ำรับพร

****** การสวดตั๋น คือเจริญพุทธมนต์พระปริตร ทุกบทแบบลานนา
 
 
คำไหว้พระเจติยะรัตนะวัชระมณีธาตุบูชา (พระธาตุเววาทะภาษีต์ สะหรี๋เวียงเชียงชื่น)
วัดนาตุ้ม เมืองลอง จังหวัดแพร่

ตั้งนะโม๓จบ แล้วว่า
พุทธะคุณณังอนันตัง
พุทธะคุณณังอปมาโณ อปมาโณพุทโธ สูญโญพุทธัง
พุทธานุสติอะระหังพุทโธ โสธายะพุทธัง นิพพานัง ปรมัง สุขัง อมละวะจะยะสะวาหุม (๙จบ)

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก ที่บูชา ที่ตั้งมั่น
ขอลมหายใจของข้าพเจ้า มีในพระพุทธเจ้า ตราบพระมรรคผลนิพพาน
ขอคุณพระพุทธเจ้ารักษาข้าพเจ้า สิทธิทุกประการเทอญ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ เจริญอริยะทรัพย์ โภคทรัพย์ บุญกุศลบารมี ตราบมรรคผลนิพพานเทอญ
 
พระลามะจื้อไห่รินโปเช่ กองบุญหมื่นฟ้า และคณะศิษย์
ศรัทธาวัดนาตุ้ม เมืองลอง สร้างถวายเป็นพระรัตนตรัยบูชา สืบพระพุทธศาสนา
ขอบิดามารดา ญาติกา ผู้มีคุณ สรรพชีวิตจงมีแต่สุขสันติ ตราบมรรคผลนิพพาน
เริ่มสร้าง งานจุลกฐินสามัคคี พระรัตนตรัยบูชาทานบารมี ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ร่วมบุญได้ที่บัญชีวัดนาตุ้มโดยตรง
ธนาคาร กรุงไทย สาขาลอง
เลขที่ 513-1-00765-8
ชื่อ วัดนาตุ้ม

หรือ ติดต่อร่วมบุญได้ที พระครูบุณยาภิชัย (วิชัย อภิปุญโญ)
เจ้าอาวาสวัดนาตุ้ม
ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร่ ​
โทร 086-179-3457
เพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตร 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
ข่าวสารงานบุญ
- ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561 ณ วัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) จ.เชียงใหม่ [20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]
- วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ ๒๒ ณ วัดดอนมูลโคกสิงห์คาราม อ.ลอง จ.แพร่ [20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญมหาทานบารมี จุลกฐินทอฝ้ายสายบุญ บ้าน วัด โรงเรียน ณ วัดนาตุ้ม วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 [20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]
- 23 เม.ย.61 ปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 21 พระเจ้าพุทธะคุณณังภาวนามงคลวิมุติทันใจ จ.นครราชสีมา [20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]
- 14 มี.ค.61 ปั้นพระเจ้าทันใจพระองค์ที่ 20 พระเจ้าศรีิมงคลอุบลวิเศษทันใจ จ.อุบลราชธานี [20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]
- 28 ม.ค.61 งานมุทิตาท่านลามะจื้อไห่รินโปเช่ [20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญทอดกฐินสามัคคีร่วมสร้างถนนภายในวัด ณ วัดตำหนักธรรมนิมิตร (บ้านอ้อย) จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560 [20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]
- 20 ม.ค. 61 ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญถวายพระรัตนตรัยบูชา พระเจ้าทันใจทรงเครื่องจักรพรรดิ์ องค์ที่ 18 (กองบุญหมื่นฟ้า) [20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]
- ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญมหาสังฆทาน ถวายปัจจัย ไทยทาน กองบุญข้าวสาร กองทุนเลี้ยงพระสงฆ์และแม่ชี รวมจำนวนกว่า 12000 รูป กับพระวัชราจารย์ซาหลักซือ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นี้ [20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]
- ขอเชิญร่วมบุญพระรัตนตรัยบูชา ซ่อมพระธาตุ ฉัตร เสนาสนะ วัดดอนมูล(โคกสิงห์คาราม หนองเหิง) เมืองลอง จ.แพร่ [20 พฤษภาคม 2560 15:04 น.]
ดูทั้งหมด

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 569
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 3,751,408
 เปิดเว็บ 01/06/2554
 ปรับปรุงเว็บ 13/07/2561
กรุณาฝาก Email ของท่าน
  เพื่อรับข่าวสาร ที่น่าสนใจ
21 กันยายน 2561
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
      
10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30             
Copyright by กองบุญหมื่นฟ้า
7/10 หมู่ 1 ถนน บางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพ 10150
Engine by MAKEWEBEASY