รวมพลังบุญ ภาพงานบุญต่างๆ
กองบุญหมื่นฟ้ากราบโมทนาบุญพระครูบาน้อย เตชปัญโญ เข้านิโรธกรรม 14-17กพ.56